Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Yavuz Selim ÇAKMAK, Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet GÜL, Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İbrahim ÖRÜN, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin ÜNLÜ, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Dr. Öğr. Üyesi Gül OLGUN KARACAN, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Prof. Dr. İsmail BAYRAKLI,  Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü

Öğr. Gör. Dr. Okan KAMİŞ, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatör Yrd.

Öğr. Gör. Dr. Ali Rıza ATICI, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatör Yrd.

Öğr. Gör. Ayşe Nur KAHVE, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Dr. Hande YAZICIOĞLU ÇALIŞAN, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Emrullah ÖZKAN, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Yağmur YILDIZ, Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü