Temalar

Sporun Yaygınlaştırılması ve Sağlıklı Yaşam

 • Engelsiz Spor
 • Dezavantajlı Grupların Spor ve Sağlık Alanına Dahil Edilmesi
 • Spor ve Sağlık Ergonomisi
 • Sporda Alternatif Tıp
 • Fiziksel Aktivite ve Sağlık
 • Fiziksel Uygunluk
 • Obezite ve Sağlık
 • Sağlık ve Çevre
 • Sağlık ve Genetik
 • Spor Yönetimi
 • Sağlık Yönetimi
 • Motor Gelişim ve Öğrenme
 • Spor Tarihi
 • Spor Ekonomisi, Sponsorluk ve Pazarlama
 • E-Spor

Sporcu Sağlığı, Beslenme Bilinci ve Sürdürülebilir Spor

 • Sporcu Sağlığı, Egzersiz ve Sporda Beslenme
 • Sporda Ergojenik Yardımcılar
 • Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon
 • Geleneksel Yaşam Şekillerinin Sağlığa Etkisi
 • Sağlık Politikası ve Ekonomisi
 • Sürdürülebilir Spor ve Sağlık Turizmi
 • Covid 19 ve Spor

Spor ve Sağlık Teknolojileri ve Spor Analitiği

 • Tıp Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendislik
 • Spor ve Sağlıkta Teknolojik Ürünlerin Geliştirilmesi
 • Spor Biyomekaniği ve Kinesyolojisi
 • Spor Bilimlerinde Mühendislik
 • Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri
 • Bilişim Teknolojileri ve Spor